Zachmurzenie częściowe+13 , poniedziałek 24 kwiecień
Imieniny: Bony, Horacji

Konkurs Get Well Toruń- Stal Gorzów 17.04.2017

REGULAMIN KONKURSU


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs. Przedmiotem Konkursu jest wybór osoby, która wymyśli najciekawszy/najśmieszniejszy/najlepszy podpis do zdjęcia lub dymek z tekstem.

§ 2
Organizatorem konkursu jest Wirtualny Toruń
ul. Wapienna 6/8, 87-100 Toruń zwany dalej („Organizator Konkursu”),

§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu facebook dla użytkowników, którzy są fanami Wirtualnego Torunia (adres URL: https://www.facebook.com/Wirtualny-Toru%C5%84-197171443626892/)

§ 4
Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

§ 5
Konkurs trwa od 10.04.2017 do 14.04.2017 do godz. 14:00

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 6
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach od 10.04.2017 do 14.04.2017 wezmą udział w konkursie organizowanym przez Wirtualny Toruń.

§ 7
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 8
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.


III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 9
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane "Moderatorami").
2. W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.

§ 10
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
- mieć status fana na stronie profilu Wirtualny Toruń, dostępnego w serwisie Facebook na stronie: https://www.facebook.com/Wirtualny-Toru%C5%84-197171443626892/ ,
- zapoznać się z Regulaminem Konkursu,
- wymyślić najciekawszy/najśmieszniejszy/najlepszy podpis do zdjęcia lub dymek z tekstem. Zdjęcie razem z konkursem, zostanie opublikowane na fanpage'u i portalu Wirtualny Toruń.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 14.04.2017 o godz. 14:30.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowanie w formie notatki na fanpage'u Wirtualnego Torunia.

IV. NAGRODY

§ 11
W Konkursie wygrać można:

Podwójny bilet na mecz Get Well Toruń – Stal Gorzów, który odbędzie się 17.04.2017r. na Motoarenie w Toruniu.

 


Wirtualny Toruń