Zachmurzenie częściowe+13 , czwartek 27 kwiecień
Imieniny: Sergiusza, Teofila

Miasto zajmie się reklamami stojącymi w pasie drogowym na Starówce

Miasto stara się uporządkować reklamy stojące w pasie drogowym. Na najbliższej sesji Rady Miasta Torunia radni pochylą się nad zmianą uchwały w sprawie wysokości stawek za wystawianie tzw. potykaczy i rozwieszanie plakatów na słupach trakcyjnych i tym podobnych.

 

Za ekspozycje reklamowe w pasie drogowym, zgodnie z uchwałą nr 183/07 Rady Miasta Toruń z dnia 25 października 2007 r., należy wnosić opłaty. Stawka za 1 m2 powierzchni reklamowej za 1 dzień dla dróg na terenie starówki wynosi 3,00 zł. Przy tej stawce opłata za 1 m2 ekspozycji reklamowej, za wyjątkiem szyldów, wynosi 90 zł za 1 miesiąc. W tej sytuacji dla wystawek ekspozycji towarów przed sklepami, potocznie nazywanymi wystawkami reklamowymi, przyjęto symboliczną stawkę w wysokości 0,10 zł za 1 m2 na 1 dzień, co daje opłatę miesięczną (30-dni) w wysokości 3,00 zł.

W wyniku kontroli pasa drogowego dróg publicznych Zespołu Staromiejskiego stwierdzono, że obecnie z zezwoleń dla takich wystawek korzysta zaledwie kilka podmiotów. Jednocześnie naliczono kilkadziesiąt reklam - potykaczy, które nie spełniają warunków określonych dla wystawek reklamowych i są ustawione bez stosownego zezwolenia. Z rozmów z wystawiającymi wynika, że niemal w każdym wypadku potykacz reklamowy mylony jest przez nich z wystawka reklamową, która co do zasady ma być ekspozycją towarów przed sklepem (nie dotyczy to gastronomii).

Według procedury administracyjnej kara za zajęcie pasa drogowego dla małej (1 m2) reklamy typu potykacz (koziołek) za jeden dzień stwierdzenia zajęcia pasa drogowego przy obecnych stawkach wynosi 30 zł. Koszty postępowania związane z korespondencją - wszczęcie i zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz decyzja - wynoszą około 20 zł, a przy trybie odwoławczym dochodzą do tego dodatkowe koszty wysyłki i wypisu oraz wyrysu z zasobów geodezyjnych w wysokości około 100 zł. Kara jest więc niewspółmiernie niska do kosztów jej nałożenia. Z tego powodu proponuje się przyjęcie maksymalnej stawki opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego pod potykacze w wysokości 10 zł m2/dzień. W konsekwencji wysokość nakładanej kary finansowej w takim przypadku wyniesie 100 zł za dzień stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia. Ponadto wysokość tej stawki opłat skutecznie zniechęci do stałych ekspozycji reklamowych, które w ciągach pieszych, gdy stoją praktycznie co kawałek, stanowią realne utrudnienie w ruchu pieszym oraz skutecznie zaburzają krajobraz zabytkowej Starówki.

W szczególnych uzasadnionych przypadkach prowadzenie przez przedsiębiorców promocji poprzez wyeksponowanie okazjonalnych potykaczy o powierzchni np. 1 m2, przyniesie gminie 140 zł dochodu z tytułu zajęcia pasa drogowego, np. za okres dwóch tygodni, a zarazem nie obciąży nadmiernie przedsiębiorców zainteresowanych taką formą reklamy.

Proponowana zmiana ma na celu ukrócenie nielegalnego ustawiania takich reklam i ograniczyć ich ilość.

Dochód gminy będzie pochodził z dwóch źródeł: kary finansowe za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi oraz opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego. Przy założeniu, że zostanie zinwentaryzowanych 100 szt. potykaczy o powierzchni do 1 m2, a kontrola będzie przeprowadzona w okresie miesięcznym przez 10 dni i potykacze będą stale zajmować pas drogowy, jednorazowo opłaty z tego tytułu winny wynieść 10 000 zł (100 sz. x 10 dni x 1 m2 x 10 zł/m2 = 10 000 zł). Zakłada się, że po kliku tego typu akcjach proceder nielegalnego zajmowania pasa drogowego zostanie rozwiązany. Z kolei dochód gminy z tytułu legalnych potykaczy przy założeniu, że będą to tylko okazjonalne akcje promocyjne, w liczbie 20 przez cały rok, powinien wynieść ok. 73 000 zł (20 szt. x 365 dni x 1 m2 x 10 zł/m2 = 73 000 zł).

Kolejnym problemem są ulotki, plakaty i afisze umieszczane na słupach oświetleniowych i trakcyjnych, a także na urządzeniach i obiektach inżynieryjnych. One także nie przyczyniają się do poprawy estetyki.

Przy obecnych stawkach za zajęcie pasa drogowego pod te reklamy i kosztach administracyjnych związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego, nakładanie niskich kar finansowych jest nieekonomiczne. Dlatego, jak w przypadku potykaczy, proponuje się podnieść stawkę do 10 zł m2/dzień. Wówczas kara finansowa będzie wyższa (100 zł), więc odstraszy tych, którzy zaśmiecają miasto. Przykładowa kara za np. 500 plakatów A4 (czyli 500 szt. x 0,06 m2 x 1 dzień x 10 zł m2/dzień) wyniesie 300 zł. Przy innych, większych formatach, kara będzie wyższa.

Obecnie firmy, które tak się reklamują tłumaczą się, że to nie one plakatują słupy. Mają na uwadze przepisy Kodeksu Wykroczeń, który mówi, że czynu dokonał ten, komu można przypisać ten czyn w czasie czynu. W postępowaniu administracyjnym, prowadzonym na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy o drogach publicznych, tego zapisu się nie stosuje. 

źródło informacji: Sylwia Derengowska
Komentarze użytkowników (0)
Dodaj swój komentarz:
autor komentarza
treść:

%) :D 8) :) :P ;) :J :ok :( :[] :o :bad (!) (?) hihi! :wow :mniam :jezyk :$$ :evil :love :bzik :happy
Pozostało znaków:   Napisałeś znaków:
kod z obrazka*