Zachmurzenie częściowe+13 , poniedziałek 29 maj
Imieniny: Benity, Maksymiliana

Azyle dla pieszych w Toruniu - ruszył program poprawy bezpieczeństwa

W Toruniu ruszyła realizacja programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. Jego pierwsze elementy pojawiły się na dwóch toruńskich ulicach. Przedsięwzięcie będzie realizowane etapami, przez najbliższe trzy lata. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, liczba niebezpiecznych zdarzeń drogowych powinna się znacząco zmniejszyć.

Azyle bezpieczeństwa, czyli niewielkie wysepki na środku jezdni, zamontowano na ul. Wschodniej (przy skrzyżowaniu z ul. Żwirową) oraz na ul. Legionów (przy skrzyżowaniu z ul. Św. Faustyny). Maja one ułatwić pieszym bezpieczne przekraczanie ulicy. Ich koszt to 9 102,00 zł.

ul. Wschodnia-Żwirowa

ul. Legionów - Św. Faustyny

W województwie kujawsko-pomorskim wypadki z udziałem pieszych stanowiły 29,0 % ogólnej liczby wszystkich zdarzeń. Średnia krajowa to 26%. Do większości dochodzi przez nieostrożne wejście na jezdnię, jej przekraczanie w miejscu niedozwolonym, wejście na jezdnię zza pojazdu lub innej przeszkody, a także przy czerwonym świetle, chodzenie nieprawidłową stroną drogi, stanie lub leżenie na jezdni.

Z danych raportowych Dziennika Gazety Prawnej z 2015 r w Toruniu wydarzyły się 43 wypadki drogowe (2,1/10 tyś mieszkańców), co daje miastu czołową pozycję w rankingu analizowanych miast wojewódzkich lub będących siedzibą sejmiku wojewódzkiego w Polsce. Do 9 wypadków doszło z udziałem rowerzystów, a w 24 uczestniczyli piesi. W tym roku, od stycznia do końca sierpnia. W wypadkach uczestniczyło 15 rowerzystów i tylu samo pieszych.

W granicach administracyjnych miasta Torunia znajduje się 476,51 km dróg publicznych, w tym:

  • 40,885 km dróg krajowych;

  • 22,432 km dróg wojewódzkich;

  • 79,339 km dróg powiatowych;

  • 333,85 km dróg gminnych; na których zlokalizowanych jest 1500 przejść dla pieszych i 716 przejazdów rowerowych.

W myśl hasła zawartego w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu drogowego 2013-2020 „OSIĄGNIJMY WIZJĘ ZERO”, Wydział Gospodarki Komunalnej przystąpił w styczniu br. do przygotowania programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów w Toruniu. Jego celem jest ochrona życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego, z założeniem ograniczenia, a docelowo wyeliminowania wypadków komunikacyjnych z ofiarami śmiertelnymi z udziałem pieszych i rowerzystów, wypracowanie ogólnych oraz indywidualnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów, a także przygotowanie wytycznych do wykorzystania w dokumentacjach projektowych.

W związku z tym przeprowadzono analizę ze szczególnym uwzględnieniem 140 lokalizacji przejść dla pieszych na 69 drogach. Przeanalizowano także przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów w wybranych lokalizacjach gdzie wypracowano indywidualną propozycję poprawy bezpieczeństwa. Pod uwagę brane były również spostrzeżenia i obserwacje członków Komisji ds. Bezpieczeństwa Organizacji Ruchu Drogowego, oraz zgłoszenia mieszkańców i artykuły prasowe dotyczące nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.

Na tej podstawie wypracowano określone standardy: standard ogólny – stosowany dla wszystkich dróg bez podziału na kategorie oraz w rejonie placówek oświatowych, szpitali i przychodni, standard dla dróg krajowych i wojewódzkich, standard dla dróg powiatowych i standard dla dróg gminnych.

Rozwiązania dla standardu ogólnego to m.in.

- malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego farbą koloru czerwonego na przejazdach dla rowerzystów oraz znaków P-11 „Przejazd dla rowerzystów”,

- malowanie przed przejściami dla pieszych, w rejonach szkół,

- W rejonach szkół montaż barier ochronnych,

- Stosowanie na przejściach dla pieszych płytek z wypustkami dla osób niewidomych i niedowidzących sygnalizujących zbliżanie się do linii przejścia przez jezdnię lub torowisko tramwajowe

- Umieszczanie na przejściach dla pieszych wysp azylu, w miejscach gdzie pozwalają na to warunki techniczne, w celu rozdzielenia drogi pieszego przekraczającego jezdnię na dwie części, przy czym każda z części obejmuje przecięcie jednej relacji ruchu pojazdów

- Likwidacja wszystkich przejazdów rowerowych przez torowiska tramwajowe

- systematyczne doświetlanie przejść dla pieszych w technologii LED

Standard dla dróg powiatowych odpowiada standardowi dla dróg wojewódzkich i krajowych ze wskazaniem lokalizacji przejść dla pieszych w miejscach, gdzie nie występuje sygnalizacja świetlna.

Standard dla dróg gminnych to m.in.:

- Stosowanie progów wyspowych lub progów liniowych przed przejściem dla pieszych w wybranych lokalizacjach, w celu zmniejszenia prędkości pojazdów w jego obszarze, do stosowania na zrealizowanych inwestycjach

- Budowa wyniesionych przejść dla pieszych lub skrzyżowań z wyniesioną powierzchnią w wybranych lokalizacjach, w celu uspokojenia ruchu pojazdów, a także wzrostu udziału kierowców ustępujących pierwszeństwa pieszym na przejściu,

- Wprowadzanie stref ograniczonej prędkości i stref zamieszkania dla obsługi zwartej zabudowy mieszkaniowej

Podsumowanie szczegółowych rozwiązań, w których należy wykonać:

1.Sygnalizację świetlną – 6

2.Budowę wyspy azylu dla pieszych – 21

3. Likwidację przejść dla pieszych – 6

4.Likwidację przejazdów rowerowych – 4

5.Wyznaczenie miejsc przejścia dla pieszych – 3

6.Wyznaczenie przejazdu rowerowego – 3

7.Malowanie oznakowania poziomego P-10 na biało-czerwono – 53

8.Montaż aktywnego oznakowania pionowego D-6 – 18

9.Montaż punkt. elementów odblaskowych lub aktywnych – 40

10.Malowanie piktogramów – 104

Program jest przewidziany do realizacji etapami:

I ETAP przewidziany do realizacji w okresie od stycznia 2017 do grudnia 2017 obejmuje wykonanie poprawy bezpieczeństwa:

  • przy placówkach oświatowych, szpitalach i przychodniach

  • na drogach krajowych i wojewódzkich w tym projektów stałej organizacji ruchu

II Etap przewidziany do realizacji w okresie od stycznia 2018 do grudnia 2018 roku obejmuje wykonie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych i gminnych na których doszło do zdarzeń drogowych i dla których przyjęto indywidualną propozycję rozwiązania w tym projektów stałej organizacji ruchu.

III ETAP obejmuje pozostałe drogi powiatowe i gminne – wykonanie standardu przewidziane do realizacji w latach 2018-2019.

 

 

źródło informacji: Agnieszka Kobus-Pęńsko, MZD
Komentarze użytkowników (1)
drab, 2017-02-19 19:13:43 (31.0.125.19)

dziś wieśniak w wymęczonym czarnym passacie CT7706A tamował ruch na moście i mało tego rzucił butelką w inny samochód który go wyprzedził
Dodaj swój komentarz:
autor komentarza
treść:

%) :D 8) :) :P ;) :J :ok :( :[] :o :bad (!) (?) hihi! :wow :mniam :jezyk :$$ :evil :love :bzik :happy
Pozostało znaków:   Napisałeś znaków:
kod z obrazka*